Hjärtstartare i Gopshus

Hjärtstartaren i Gopshus finns bakom en lucka i väggen till höger om ingången till bygdegårdens arkiv. Hjärtstartaren ska användas när en person fått hjärtstopp och apparaten talar själv om hur man ska använda den.

Vid ett hjärtstopp är det viktigt att så snart som möjligt ge Hjärt-lungräddning, det vill säga bröstkompressioner och inblåsning av luft via munnen. En instruktionsvideo om Hjärt-lungräddning och hjärtstartare finns längre ned på denna sida.

Den som har en smartphone kan också hämta appen Rädda Hjärtat som finns på både App Store och Google Play.

Här nedan finns information om Hjärtstopp och Hjärt-lungräddning: