Välkommen till Gopshus!

Minnesstund för Leif Jonsson

Leif Jonsson avled den 12 november 2022. Begravningen kommer att ske på annan ort, men en minnesstund hålls i Gopshus Bygdegård fredag den 2 december 2022 kl. 14.00.
Se inbjudan via länken nedan.
Tänk gärna på Gopshus Minnesfond eller Vasaloppet.

Aktivitet i Bygdegården

På torsdag den 1 december klockan 14.00 träffas vi i bygdegården för lätt gympa och därefter fika.
Välkomna!
Gopshus Bygdegård och Gopshus Byalag
Lena & Margareta

Fortsatt älgjakt omkring Gopshus

Information från Gopshus jaktlag
2022-10-18
Årets älgjaktsvecka är över. Fortfarande återstår dock några älgar att fälla för att nå den avskjutning som jaktlaget har tilldelats av Älgskötselområdet.
Efterjakt kommer därför att ske under några helger under hösten. Skyltar "Jakt pågår" kommer vid varje tillfälle att sättas ut i de områden som berörs.

Hjärtstartaren i Gopshus

Hjärtstartaren finns bakom en lucka till höger om dörren till Bygdegårdens arkiv (den lilla byggnaden intill Bygdegården). Se bild nedan.
Läs mera om hjärtstartaren och hjärt- lungräddning här.

 

Befolkningsstatistik för Gopshus 2021

2021-02-24
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för män och kvinnor som är skrivna i Gopshus. Vi ser en glädjande ökning av nyinflyttade, inte minst i de lägre åldersgrupperna.

Kalender

Senaste nytt