Välkommen till Gopshus!

Hjärtstartaren i Gopshus

Hjärtstartaren finns bakom en lucka till höger om dörren till Bygdegårdens arkiv (den lilla byggnaden intill Bygdegården). Se bild nedan.
Läs mera om hjärtstartaren och hjärt- lungräddning här.

 

Befolkningsstatistik för Gopshus 2023

2023-01-03
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för män och kvinnor som är skrivna i Gopshus. 

Kalender

Senaste nytt