Bokning av Gopshus Bygdegård

För bokning av Gopshus Bygdegård kontakta Lars Degerman via e-post lars.degerman@telia.com eller på telefon 070-524 8013
I listan nedan ser du vilka bokningar som är gjorda.