Regler för båthamnen i Gopshus

Tio platser finns för uthyrning vid bryggan på Gopshus Båtplats. Avgiften är för närvarande 100 kronor per säsong.

Anvisningar:
Tid
Bryggplatsen får användas under perioden 15 maj – 30 september. Bryggan tas in för vintern i början av oktober och då måste alla båtar vara borta.

Betalning av avgift
Avgiften ska erläggas årsvis i förskott, senast den 15 maj eller vid avtalsteckning. Betalning kan göras kontant till Nils Eriksson eller via Swish till 0730-61 48 47, ange i så fall ”Gopshus båtplats nr xx”

Uppsägning av bryggplats
Uppsägning av bryggplats som hyrs ”tillsvidare” ska göras senast den 1 maj och gäller då omedelbart. Byalaget kan säga upp hyresavtalet om reglerna för båtplatsen inte följs.

Regler för användande av bryggan

  • Båten får endast förtöjas på anvisad plats
  • Båten ska förtöjas säkert med fören mot bryggan och med en bojsten i aktern. Bojstenen måste vara så tung att båten ligger säkert.
  • Badstegen är en säkerhetsutrustning och får inte blockeras eller användas för förtöjning.
  • Bränsle och olja får inte hamna i vattnet, var försiktig vid tankning och se till att inget läckage från tank eller motor förekommer.
  • Fel eller brister på bryggan ska anmälas till Michael Larsson 070-220 0071
  • Båtplatsen ska hållas ren, ta med sopor och skräp hem!


Kontaktperson för båthamnen är Nils Eriksson, tel 0730-61 48 47.