Årsmöte Gopshus Bygdegård den 23 april 2024

Årsmöte i föreningen Gopshus Bygdegård hölls  den 23 april 2024. Se protokoll nedan.

Årsmöte Gopshus Bygdegård den 3 maj 2023

Årsmöte i föreningen Gopshus Bygdegård hölls  den 3 maj 2023. Se protokoll nedan.

Årsmöte Gopshus Bygdegård den 28 april 2022

Den 28 april 2022 hölls dels ett avslutande årsmöte för den gamla bygdegårdsföreningen som därmed slutgiltigt upphört och dels ett ordinarie årsmöte för den nya föreningen Gopshus Bygdegård. Protokollet från dessa möten finner du nedan.

Årsmöte i gamla Bygdegårdsföreningen den 5 september 2021

Detta möte hålls för att formellt kunna överföra all verksamhet rörande Gopshus Bygdegård till den nybildade föreningen. Alla beslut togs i samband med det möte som genomfördes genom utskick av röstsedlar med mera till andelsägarna i den gamla föreningen under vintern 2020 - 21 men behöver nu formellt fastställas. Se kallelse och dagordning här nedan.

2020-11-15
Gopshus Bygdegårdsförening: Coronasäkra möten 2020

På grund av pandemin och de förstärkta lokala anvisningarna för att begränsa smittspridningen har Gopshus Bygdegårdsförening valt att inte ha ett sedvanligt årsmöte i år.
I stället kommer andelsägarna i dagarna att få möteshandlingarna i brevlådan tillsammans med en kombinerad dagordning och röstsedel. På detta sätt ges alla andelsägare möjlighet att lägga sin röst på de förslag som finns på dagordningen.

Som tidigare annonserats på byns anslagstavlor måste en ny bygdegårdsförening bildas och den nuvarande upplösas. Även denna process hanteras i utskicket om årsmötet.
De dokument som ingår i utskicket kan ses nedan. Andelsägarna har dessutom fått ett individuellt dokument angående upplösning av den gamla föeningen och hanteringen av andelarna. 

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2019

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2018

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2017

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2016

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2015