Välkommen till Gopshus!

Enskilda avlopp

Lägesrapport vecka 26
2022-07-02
Enligt miljökontoret är alla inspektioner av enskilda avlopp i Gopshus genomförda enligt plan. Inspektörerna uppskattar att de flesta fastighetsägare har varit med vid inspektionen eftersom man då fått tillfälle att reda ut en del frågor direkt på plats. Arbetet med rapportering och beslut har påbörjats och fortsätter efter semesterperioden.

Information från möte med miljökontoret
2022-04-17
Mora kommuns miljöinspektörer höll ett välbesökt informationsmöte i Gopshus bygdegård onsdagen den 13 april. Efter en gemensam allmän information om Kommunens VA-plan och regelverket angående enskilda avlopp gavs möjlighet till separata samtal om den egna fastighetens avloppslösning.

Nästa steg i processen är att information om tid för tillsyn/inspektion av befintliga avlopp på fastigheterna i byn kommer via brev, troligen under veckan efter påsk. Själva inspektionerna på plats kommer sedan att genomföras under veckorna 19 (9 - 13 maj) och 22 (30 maj - 3 juni). Tillsyn görs på alla anläggningar som är äldre än 2 år, dock inte om ansökan om tillstånd för en ny anläggning har kommit in viss tid före tillsynen.

Efter kontrollen av avloppsanläggningen skriver miljökontoret ett beslut som kan innebära godkännande, föreläggande eller förbud. Föreläggande eller förbud innebär att anläggningen har brister som måste åtgärdas. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast den 31 december 2024.

Länkar till Mora Orsa Miljökontors information om enskilda avlopp:
Tillsyn av enskilda avlopp - Mora kommun
Enskilt avlopp - Mora kommun

Nytt om hjärtstartaren i Gopshus

2021-02-24
För att skydda hjärtstartaren från kyla har den flyttats och finns numera bakom en lucka till höger om dörren till Bygdegårdens arkiv (den lilla byggnaden intill Bygdegården). Se bild nedan.
Läs mera om hjärtstartaren och hjärt- lungräddning här.

 

Befolkningsstatistik för Gopshus 2021

2021-02-24
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för män och kvinnor som är skrivna i Gopshus. Vi ser en glädjande ökning av nyinflyttade, inte minst i de lägre åldersgrupperna.

Kalender

Senaste nytt