Välkommen till Gopshus!

Cirkelträning i Evertsberg

Hjärtstartare i Gopshus

Nu finns det en hjärtstartare vid entrén till Gopshus Bygdegård. Se mera information under rubriken Hjärtstartare uppe till vänster på denna sida.

Mora Kommun intensifierar arbetet med att ansluta kunder till stadsnätet

I slutet av november 2015 arrangerades ett gemensamt  informationsmöte för oss som är boende i Gopshus och Oxberg där representant för Mora Stadsnät kom ut och informerade om stadsnätsanslutning. På mötet framgick att en utbyggnad för våra byar kan komma att bli aktuell under 2017 om det finns tillräckligt intresse.

Man kan redan nu informera sig via länkarna nedan och även göra en icke bindande anmälan om man är intresserad av anslutning. I dagsläget är vi 13 st som har anmält intresse i Gopshus.

Länkar:
Information om stadsnätet
Blogg om varumärket Mora och bredband
Projektstöd Jordbruksverket
Intresseanmälan

Befolkningsstatistik för Gopshus 2015

Hur många är vi som bor i Gopshus? Här finns färska siffror.

Kalender

Senaste nytt

Stadgar och rutiner, Gopshus minnesfond

Under Gopshus idag finner du numera stadgar och rutiner för Gopshus minnesfond. Du hittar dem här