Befolkningsstatistik för Gopshus 2015

Ålder Män Kvinnor Totalt
0-6 år   1 1
7-15 år 1   1
16-19 år 1   1
20-24 år 2   2
25-44 år 5 4 9
45-64 år 11 12 23
65-79 år 8 8 16
80+ år 3 5 8

Totalt är 61 personer skrivna i Gopshus 2015. Medelåldern är 58 år. 
Äldst i Gopshus är Rune Ljudén, 91 år. Yngst är Juni Ädling, 1 år