Välkommen till Gopshus!

Aktuellt

Årsmöte 2021 i Gopshus Byalag

2021-04-17
På grund av pandemin blir det ett årsmöte via papper i år.
Möteshandlingar och röstsedel kommer att läggas i postlådorna senast den 20 april.

Har du inte fått handlingarna i din låda kan du vända dig till Margareta på
telefon 070-280 1349

Materialet finns också här på hemsidan under Föreningar/Gopshus Byalag.


Vi hoppas att så många som möjligt deltar i mötet genom att fylla i den utdelade röstsedeln och lämna den i lådan vid Bygdegården!
Styrelsen

Nytt om hjärtstartaren i Gopshus

2021-02-24
För att skydda hjärtstartaren från kyla har den flyttats och finns numera bakom en lucka till höger om dörren till Bygdegårdens arkiv (den lilla byggnaden intill Bygdegården). Se bild nedan.
Läs mera om hjärtstartaren och hjärt- lungräddning här.

 

Befolkningsstatistik för Gopshus 2021

2021-02-24
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för män och kvinnor som är skrivna i Gopshus. Vi ser en glädjande ökning av nyinflyttade, inte minst i de lägre åldersgrupperna.

Kalender

Senaste nytt

Bostad sökes

Vi har fått en förfrågan till hemsidan från Daniel Fogelström som gärna vill flytta med sin familj till Gopshus. Hus eller stuga, allt är av intresse. Går du i säljtankar får du gärna kontakta honom här