Välkommen till Gopshus!

Föreningsstämma Nydalsvägens samfällighetsförening

2021-09-20
Föreningsstämma hålls i Kråkbergs Bystuga tisdagen den 5 oktober 2021 klockan 19.00.
Ärenden enligt stadgarna, inklusive budget och debiteringslängd. Se kallelsen under Föreningar/Nydalsvägens samfällighetsförening (eller klicka här).
STYRELSEN

Älgskyttebanan 2021

2021-08-17
Information om älgskyttebanans öppethållande, funktionärer med mera finns under Gopshus idag - Föreningar - Gopshus Jaktlag. Dokumentet kan också nås genom att klicka här.

Nytt om hjärtstartaren i Gopshus

2021-02-24
För att skydda hjärtstartaren från kyla har den flyttats och finns numera bakom en lucka till höger om dörren till Bygdegårdens arkiv (den lilla byggnaden intill Bygdegården). Se bild nedan.
Läs mera om hjärtstartaren och hjärt- lungräddning här.

 

Befolkningsstatistik för Gopshus 2021

2021-02-24
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för män och kvinnor som är skrivna i Gopshus. Vi ser en glädjande ökning av nyinflyttade, inte minst i de lägre åldersgrupperna.

Kalender

Senaste nytt

Bostad sökes

Vi har fått en förfrågan till hemsidan från Daniel Fogelström som gärna vill flytta med sin familj till Gopshus. Hus eller stuga, allt är av intresse. Går du i säljtankar får du gärna kontakta honom här