Gopshus Snickeriverkstad

I Gopshus fanns under tiden 1936 -1958 en snickeriverkstad där möbler, inredningar, byggnadssnickerier med mera tillverkades. Verkstaden har stått orörd sedan verksamheten upphörde. 
Christer Karlsson har skrivit en intressant historik av verksamheten med flera bilder från verkstaden. Läs gärna mera om denna välbevarade del av Gopshus historia genom att öppna dokumentet nedan.