Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2018

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2017

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2016

Protokoll från Gopshus Bygdegårdsförenings årsmöte 2015

Protokollet kan du läsa här