Regler för båthamnen i Gopshus

Nedan sammanfattas reglerna för Gopshus båthamn.

Kontaktperson för båthamnen är Michael Larsson, tel 070-22 000 71.